Cunnooyinka Xagaaga ee Bilaashka ah

Loogu talagalay Da’da 18 iyo wixii ka yar

Cunto bilaash ah iyo raashin ayaa laga heli karaa xaafadaada xagaagan. Goobaha cuntada iyo bangiyada cuntada ee ku yaal Washington oo dhan way furanyihiin – iyagoo leh nadaafad iyo kala fogaanshaha bulshada oo la kordhiyay si bulshadeena loo badbaadiyo. Waxaad sidoo kale u qalmi kartaa barnaamijyada kaalmada cuntada si ay kaaga caawiso inaad iibsato raashinka.

Ka hel goobta kuugu dhow Cuntooyinka Xagaaga ee Bilaashka ah ama bangiga cuntada halkan hoose, ama baro sida loo dalbado Cuntada Aasaasiga ah (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) iyo Wareejinta Lacagaha ee Elektaroonikada ah ee Cudurka Safmarka (Pandemic [Electronic Benefit Transfer, EBT]).


Hel Cunto Hadda


Cunnooyinka Caruurta

Cunnooyinka Xagaaga ee Bilaashka ah ayaa loo heli karaa caruurta iyo dhalinyarada ku sugan jardiinooyinka, xarumaha bulshada, iyo dugsiyada ku yaal xaafadaada. Waxyaabo yar oo muhiim ah oo laga ogaado Cunnooyinka Xagaaga ee Bilaashka ah sanadkan:

  • Dhammaan goobaha waxay bixiyaan cunno aad soo qaadan karto oo aad ku cuni karto guriga, goobaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay bixiyaan cunno badan oo hal mar ah.
  • Ilmahaagu uma baahna inuu goobjoog ahaado si uu u qaato cunto. Haddii aad jiran tahay oo aad u baahan tahay cunto, fadlan guriga joog oo cid kale u dir si ay cuntada kuugu soo qaado.

Gali cinwaankaaga khariidada hoose si aad uga hesho goobaha cuntada ee kuugu dhow:

Dukaamada cuntada

Ka hel bangiga cuntada ee kuugu dhow halkanLifaaqan wuxuu kaa kaxaynayaa uwkc.org ama wac 2-1-1Lifaaqan wuxuu kaa kaxayn doonaa uwkc.org.

Haddii aad uur leedahay, hooyo cusub tahay, ama aad leedahay caruur ka yar 5 sano, waxaad sidoo kale u qalmi kartaa Barnaamijka Haweenka, Dhallaanka, iyo Caruurta (Women, Infants, and Children Program, WIC). WIC waxay bixisaa foojaro si loogu iibsado cuntada sida caanaha, yoogaat, badarka, iyo caanaha caruurta. WIC waad ku codsan kartaa dhanka taleefanka, umana baahnid inaad ahaato muwaadin Mareykan ah si aad ugu qalanto. Si aad u hesho xarun WIC ee kuugu dhow, wac 1-800-322-2588Lifaaqan wuxuu kaa kaxayn doonaa uwkc.org.

Barnaamijyada Kale ee Cuntada

Ka raadi macluumaad cunto oo dheeri ah, oo ay ku jiraan cuntooyinka dadka waaweyn iyo waayeelka, halkanLifaaqan wuxuu kaa kaxayn doonaa uwkc.orgg ama wac 2-1-1Lifaaqan wuxuu kaa kaxayn doonaa uwkc.org.


Hel Lacag loogu talagalay Cunto


Aasaasi (SNAP)

Qoyskaaga ayaa laga yaabaa inay uqalmaan dheefaha Cuntada Aasaasiga ah (SNAP) – mararka qaarkoodna loo yaqaan kaararka cuntada. Cuntada Aasaasiga ahi waxay ka caawisaa qoysaska Washington sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda iyagoo siinaya lacag ay ku soo iibsadaan raashinka. Lacagaha waxaa lagu shubay kaarka lacagaca ee elektarooniga ah (EBT), oo loo isticmaali karo sida kaarka bangiga marka aad ka adeeganayso dukaamada raashinka iyo dukaamo badan oo kuu fudud, dukaamo yaryar iyo suuqyada caanaha. Qoyska ka kooban afar qof waxay heli karaan in ka badan $600/bishii.

Waad dalban kartaa Cuntada Aasaasiga ah wakhti kasta. Si aad u aragto inaad u qalanto oo aadna u codsatid maanta, booqo WaFoodHelp.org Lifaaqan wuxuu kaa kaxayn doonaa uwkc.org ama ka wac Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (Department of Social and Health Services, DSHS) lambarkan 877-501-2233 Lifaaqan wuxuu kaa kaxayn doonaa uwkc.org.

Fadlan la soco in Public Charge Rule uusan hadda dhaqan galaynin. Helitaanka gargaarka Cuntada Aasaasiga ah saameyn kuma yeelan doonto qoysaska dalabyada fiisaha ee sugaya.

Muhaajiriinta sharciyeed ee aan u qalmin inay helaan Cuntada Aasaasiga ah waxay xaq u yeelan karaan Barnaamijka Gargaarka Cuntada ee Gobolka Lifaaqan wuxuu kaa kaxayn doonaa uwkc.org (Food Assistance Program, FAP).

COVID-19 Update


The COVID-19 pandemic has dramatically shifted the community summer meal programs. Please visit the Free Meals During School Closures page for more information about free grab-and-go meals that are being offered to students in Washington state.

For a comprehensive list of resources available in the Seattle-King County area visit our COVID-19 Resource page.

Events


Celebrate the free Summer Meals program at a free, all-ages field day near you. Enjoy a bounce house, music, and free games and activities for the whole family, including face painting, crafts, an obstacle course, and more! A free lunch will be provided to all kids, teens, and adults.

DateTimeLocationAddress
Saturday, June 29
Noon – 3 p.m.
Highland Park
1100 SW Cloverdale St., Seattle, WA 98106
Wednesday, July 10
Noon – 3 p.m.
Powell Barnett Park
352 Martin Luther King Jr Way, Seattle, WA 98122
Wednesday, July 31
Noon – 3 p.m.
Othello Park
4219 S Othello St, Seattle, WA 98118
Wednesday, August 7Noon – 3 p.m.
Northacres Park
12718 1st Ave NE, Seattle, WA 98125