Bữa Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè

Cho trẻ từ 18 tuổi trở xuống

Bữa ăn và hàng tạp hóa miễn phí được cung cấp sẵn ở khu phố của quý vị trong mùa hè này. Các địa điểm cung cấp bữa ăn và ngân hàng thực phẩm trên toàn tiểu bang Washington đều mở cửa – đồng thời cũng tăng cường vệ sinh và giữ khoảng cách xã hội để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ thực phẩm để giúp quý vị mua hàng tạp hóa.

Tìm địa điểm cung cấp Bữa Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè hoặc ngân hàng thực phẩm ở gần quý vị nhất trong danh sách bên dưới hoặc tìm hiểu cách đăng ký trợ cấp Thực Phẩm Cơ Bản (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung, Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) và Chuyển Khoản Trợ Cấp Điện Tử Trong Đại Dịch (Pandemic Electronic Benefit Transfer, Pandemic EBT).


Tiếp Cận Thực Phẩm Ngay


Bữa Ăn cho Trẻ Em

Bữa Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè được cung cấp cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên tại các công viên, trung tâm cộng đồng và trường học trong cộng đồng của quý vị. Một vài điều quan trọng cần biết về Bữa Ăn Miễn Phí Trong Mùa Hè năm nay:

  • Tất cả các địa điểm đều cung cấp đồ ăn mang đi và quý vị có thể nhận và mang về ăn tại nhà. Một số địa điểm có thể cung cấp nhiều bữa ăn cùng một lúc.
  • Con quý vị không cần phải có mặt để nhận bữa ăn. Nếu quý vị bị ốm và cần nhận bữa ăn, vui lòng ở nhà và nhờ ai đó đến nhận đồ ăn.

Nhập địa chỉ của quý vị vào bản đồ để tìm địa điểm cung cấp bữa ăn gần quý vị:

Hàng tạp hóa

Tìm ngân hàng thực phẩm gần quý vị nhất ở đây hoặc gọi điện đến 2-1-1.

Nếu quý vị đang mang thai, mới sinh con hoặc có con nhỏ dưới 5 tuổi, quý vị cũng có thể đủ điều kiện tham gia Chương Trình Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Women, Infants, and Children Program – WIC). WIC cung cấp phiếu mua hàng để mua các thực phẩm như sữa, sữa chua, ngũ cốc và sữa công thức. Quý vị có thể đăng ký WIC qua điện thoại và không cần phải là công dân Hoa Kỳ để đủ điều kiện tham gia chương trình. Để tìm phòng khám WIC gần quý vị nhất, hãy gọi đến số 1-800-322-2588.

Các Chương Trình Bữa Ăn Khác

Tìm nguồn thực phẩm bổ sung, bao gồm bữa ăn cho người lớn và người cao niên, ở đây hoặc gọi đến số 2-1-1.


Nhận Tiền để Mua Hàng Tạp Hóa


Cơ Bản (SNAP)

Su familia puede calificar para recibir los beneficios de Basic Food (SNAP), también conocidos como cupones de alimentos. Basic Food ayuda a las familias de Washington a llegar a fin de mes proporcionando dinero para comprar comestibles. Los beneficios se cargan en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), que se puede usar como una tarjeta de débito en las tiendas de comestibles y muchas tiendas de conveniencia, minimercados y mercados de agricultores. Una familia de cuatro personas puede recibir más de $600 al mes.

Puede solicitar Basic Food en cualquier momento. Para saber si califica y realizar la solicitud hoy mismo, visite WaFoodHelp.org o llame al Departamento de Servicios Sociales y de Salud (Department of Social and Health Services, DSHS) al 877-501-2233.

Tenga en cuenta que la regla de carga pública ya no está vigente. El acceso a los beneficios de Basic Food no afectará a las familias con solicitudes pendientes de visa.

Los inmigrantes legales que no califican para recibir Basic Food pueden ser elegibles para el Programa Estatal de Asistencia Alimentaria Programa de Asistencia Alimentaria(Food Assistance Program, FAP).

Gia đình quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp Thực Phẩm Cơ Bản (SNAP) – đôi khi còn được gọi là phiếu thực phẩm. Trợ cấp Thực Phẩm Cơ Bản giúp các gia đình Washington đủ sống qua ngày bằng cách cấp tiền để mua hàng tạp hóa. Tiền trợ cấp được nạp vào thẻ chuyển khoản trợ cấp điện tử (EBT), thẻ này có thể được sử dụng như thẻ ghi nợ tại các cửa hàng tạp hóa và nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini và chợ nông dân. Một gia đình bốn người có thể được nhận đến $600/tháng.

Quý vị có thể đăng ký nhận trợ cấp Thực Phẩm Cơ Bản bất kỳ lúc nào. Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không và đăng ký ngay, hãy truy cập WaFoodHelp.org hoặc gọi cho Sở Dịch Vụ Xã Hội và Y Tế (Department of Social and Health Services, DSHS) theo số 877-501-2233.

Xin lưu ý rằng Quy Tắc Gánh Nặng Công không còn có hiệu lực. Việc tiếp cận các trợ cấp Thực Phẩm Cơ Bản sẽ không ảnh hưởng đến các gia đình có hồ sơ xin cấp thị thực đang chờ xử lý.

Những người nhập cư hợp pháp không đủ điều kiện nhận trợ cấp Thực Phẩm Cơ bản có thể đủ điều kiện tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm Tiểu Bang (Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm, Food Assistance Program, FAP).

COVID-19 Update


The COVID-19 pandemic has dramatically shifted the community summer meal programs. Please visit the Free Meals During School Closures page for more information about free grab-and-go meals that are being offered to students in Washington state.

For a comprehensive list of resources available in the Seattle-King County area visit our COVID-19 Resource page.

Events


Celebrate the free Summer Meals program at a free, all-ages field day near you. Enjoy a bounce house, music, and free games and activities for the whole family, including face painting, crafts, an obstacle course, and more! A free lunch will be provided to all kids, teens, and adults.

DateTimeLocationAddress
Saturday, June 29
Noon – 3 p.m.
Highland Park
1100 SW Cloverdale St., Seattle, WA 98106
Wednesday, July 10
Noon – 3 p.m.
Powell Barnett Park
352 Martin Luther King Jr Way, Seattle, WA 98122
Wednesday, July 31
Noon – 3 p.m.
Othello Park
4219 S Othello St, Seattle, WA 98118
Wednesday, August 7Noon – 3 p.m.
Northacres Park
12718 1st Ave NE, Seattle, WA 98125