करसम्बन्धी मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्

सुरक्षित, संरक्षित, सहज र नि:शुल्क मद्दत

आफ्नो परिश्रमले अझ धेरै डलरहरू कमाउनुहोस् र आफ्नो 2020 का करहरू भर्नमा नि:शुल्क मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्।

जनवरी 20-अप्रिल 18, 2021 सम्म, प्रशिक्षित र आन्तरिक राजस्व सेवा (Internal Revenue Service, IRS)-प्रमाणित कर विशेषज्ञहरू तपाईंका करहरू भर्नमा सुरक्षित, संरक्षित र 100% अनलाइन सहायता प्रदान गर्न उपलब्ध हुनुहुनेछ। हाम्रा विशेषज्ञहरूलाई नयाँ राहत बिलमा भएका सहितका सबै नयाँ करसम्बन्धी कानून र उपलब्ध क्रेडिटहरू बारे थाहा छ, त्यसैले उहाँले तपाईंको फिर्ता अधिकतम गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईं अझ धेरै पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी स्टिमुलस दाबी गर्नमा सहायता गर्न पनि सक्छौं।

व्यक्तिगत करदाता पहिचान नम्बर (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) धारकहरू सहित नि:शुल्क करसम्बन्धी मद्दत सबैजनालाई उपलब्ध छ।

जसकारण हामी तपाईंका करहरूमा उत्कृष्ट मद्दत गर्न सक्छौं, यहाँ तपाईंलाई आवश्यक हुने कुराहरूको साथै जम्मा र उपलब्ध गराउनुपर्ने तर सहयोगी हुने केही अतिरिक्त वैकल्पिक कागजातहरू छन्:

तपाईंलाई के आवश्यक हुनेछ

 • फोटो पहिचान कार्ड
 • फोटो पहिचान कार्डलाई आफ्नो समातेको सेल्फी
 • सामाजिक सुरक्षा कार्ड वा ITIN कागजात
 • कुनै पनि आय कागजात (W-2, 1099-R, आदि)

उपलब्ध गराउ अन्य वैकल्पिक कागजातहरू

 • अघिल्लो वर्षको कर फिर्ता
 • स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेसको विवरण (1095-A)
 • बाल स्याहार विवरण
 • जुवा खेलका जितहरूका विवरण
 • विवरण

करहरू नि:शुल्क दायर गर्ने सहज तरिकाहरू


तपाईंलाई मद्दत ग कोही व्यक्ति

GetYourRefund.org

भर्चुअल रूपमा नि:शुल्क कर तयारी सेवाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। IRS-प्रमाणित कर विशेषज्ञहरूले तपाईंसँग कार्य गर्नुहुनेछ र त्यसपछि टाढाबाट तपाईंका कर फिर्ता तयार गर्नुहुनेछ र तपाईंको लागि विद्युय रूपमा दायर गर्नुहुनेछ। सुरक्षित पोर्टलले तपाईंका सान्दर्भिक कागजातहरू अपलोड गर्न सहज बनाउँछ।

आफैं दायर गर्नुहोस्

MyFreeTaxes.com

MyFreeTaxes.com मा, तपाईं स्वयंले आफ्ना करहरू दायर गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवालाई तपाईं स्वयंले खाता सिर्जना गर्न, यसमा भर्न र आफ्ना करहरू दायर गर्न आवश्यक हुनेछ।

सहायताको लागि फोन गर्नुहोस्

2-1-1

तपाईं स्वयंले नि:शुल्क करहरू कसरी दायर गर्ने भन्नेमा मद्दत सहित विभिन्न भाषाहरूमा जानकारी र सहायता प्राप्त गर्न लागि 2-1-1 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।


MyFreeTaxes.com का सामान्य प्रश्नहरू


सामान्य फिर्ता भनेको के हो?

मेरो MyFreeTaxes समेट्ने सामान्य कर फिर्ताहरूमा निम्न समावेश छन्: W-2 आय, सीमित आय ब्याज, लाभांश आय, विद्यार्थीको शैक्षिक खर्च, बेरोजगारी आय, विद्यार्थीको शैक्षिक क्रेडिट, विद्यार्थी ऋण ब्याज, मानक छुटको दाबी, आर्जित आय कर क्रेडिट, बाल कर क्रेडिट र बाल तथा निर्भर स्याहार खर्चहरू। स्वरूपहरूको पूर्ण सूची यहाँ फेला पार्न सकिन्छ: MyFreeTaxes.com/Support

सेवाका सीमितताहरू के-कस्ता छन्?

सामान्यतया कार्यक्षेत्र-भित्र पर्ने र हाम्रा प्रत्यक्ष कर साइटहरूमा नि:शुल्क पाइने धेरैजसो फिर्तालाई नि:शुल्क सफ्टवेयरमा समेटिँदैन, उदाहरणको लागि, स्वं-रोजगार आय (1099-MISC), धितो ब्याज, अचल सम्पत्तिका करहरू, अन्य अलग-अलग उल्लेख गरिएका छुटहरू, तेस्रो-पक्षीय भुक्तानीहरू (1099-K), HSA र अन्य धेरै कुराहरू।  तपाईंसँग यी करका स्वरूपहरू छन् भने, तपाईंले यस प्रणालीको साथमा फाइल गर्नका लागि स्तरवृद्धि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, तपाईंले MyFreeTaxes.com प्रयोग गर्नुभएमा छुट प्राप्त गर्नुहुनेछ। नि:शुल्क सफ्टवेयरमा के-के समेटिन्छ भन्ने कुराको पूर्ण सूची MyFreeTaxes.com/Support मा फेला पार्न सकिन्छ

मेरो लागि अन्य के-कस्ता नि:शुल्क स्रोत-साधनहरू उपलब्ध छन्?

तपाईं केही भिन्न विकल्पहरूको अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ:

 • हाम्रा कर विज्ञहरूको साथमा नि:शुल्क भर्चुअल कर तयारी: तपाईंका करहरू हाम्रो नि:शुल्क कर तयारीको लागि विज्ञ टोलीद्वारा भर्चुअल रूपमा तयार पार्नुहोस्। org विकल्प बारे थप जानकारी हेर्नको लागि यो पृष्ठलाई तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
 • अनलाइनअनलाइन फाइलिङ: तपाईं IRS का नि:शुल्क फाइलिङ कार्यक्रमहरूको मार्फत अतिरिक्त नि:शुल्क फाइलिङ उपकरणहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारी र विवरणहरूको लागि gov/FreeFile भिजिट गर्नुहोस्।

मलाई MyFreeTaxes.com मा फाइल गर्न के आवश्यक पर्छ?

तपाईंलाई निम्न कुराहरू आवश्यक पर्छ:

 • खाता सिर्जना गर्नको लागि इमेल ठेगाना
 • तपाईंको 2019 कर फिर्ताको फाराम 1040 मा रहेको लाइन 7 बाट तपाईंको यथार्थ AGI (पहिचान प्रमाणित गर्नको लागि)
 • फिर्ताको सम्बन्धमा सबैजनाको लागि SSN
 • सबै कर कागजातहरू
 • बैंक खाता र रूटिङ नम्बर (प्रत्यक्ष डिपोजिट/डेबिटको लागि)

मलाई मेरो 2019 AGI थाहा छैन। मैले के गर्नुपर्छ?

तपाईंसँग अझैपनि तपाईंको फिर्ताको प्रतिलिपि छ भने, तपाईं आफ्नो 2019 फिर्ताको लाइन 7 मा यसलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले गत वर्ष United Way of King County को नि:शुल्क कर तयारी स्थानमा आफ्ना करहरू फाइल गर्नुभएको हो भने, freetax@uwkc.org मा इमेल गर्नुहोस् र आफ्नो फोन नम्बर समावेश गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंलाई गत वर्षको फिर्ताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सकौं। तपाईंले गत वर्ष हामीसँग फाइल गर्नुभएको थिएन भने, IRS.gov/get-transcript ले तपाईंलाई गत वर्षको कर फिर्ताको प्रतिलिपि पुन: प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

कसैले मलाई फोनबाट मेरो फिर्ता क्रमश: पूरा गर्नमा सहायता दिन सक्नुहुन्छ?

तपाईंलाई सहयोग वा सहायता आवश्यक परेमा, तपाईं आफ्नो कर फिर्ता हाम्रो अपोइन्टमेन्टमा आधारित प्रणाली मार्फत हाम्रो स्थानीय कर फिर्ता तयारीको लागि विज्ञ टोलीद्वारा भर्चुअल रूपमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, GetYourRefund.org विकल्प बारे थप जानकारी हेर्नको लागि यो पृष्ठलाई तल स्क्रोल गर्नुहोस्।

United Way of King County बाट कोही व्यक्तिले मेरो तर्फबाट MyFreeTaxes.com मा मेरा जानकारी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ?

दुर्भाग्यवश, United Way of King County तपाईंको तर्फबाट MyFreeTaxes.com मा तपाईंका जानकारी र कर कागजातहरू प्रविष्ट गर्न असमर्थ हुनेछ। तपाईं आफ्ना करहरू हाम्रो अपोइन्टमेन्टमा आधारित प्रणाली मार्फत हाम्रो स्थानीय कर तयारीको लागि विज्ञ टोलीद्वारा भर्चुअल रूपमा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, GetYourRefund.org विकल्प बारे थप जानकारी हेर्नको लागि यो पृष्ठलाई तल स्क्रोल गर्नुहोस्।

म IRS.gov/FreeFile को लागि योग्य छु?

$72,000 भन्दा कम आय भएका जो कोहीले IRS को नि:शुल्क फाइल कार्यक्रम प्रयोग गरी नि:शुल्कमा फाइल गर्न सक्नुहुन्छ।


GetYourRefund.org का सामान्य प्रश्नहरू


GetYourRefund.org ले कसरी काम गर्छ?

GetYourRefund.org ले निम्न केही सहज चरणहरूको मार्फत तपाईंका करहरू भर्चुअल रूपमा पूरा गर्ने सहज तरिका उपलब्ध गराउँछ:

 1. नि:शुल्क भर्चुअल कर तयारीको लागि, “GetYourRefund को साथमा फाइल गर्नुहोस्” (“File with GetYourRefund”) बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
 2. एउटा GetYourRefund प्रोफाइल सिर्जना गर्नुहोस्, इनटेक प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् र तपाईंका कर कागजातहरूको फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस्।
 3. अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्नुहोस्।
 4. आफ्नो अपोइन्टमेन्टको अवधिमा:
 • तपाईंलाई हाम्रो एकजना कर विज्ञबाट इनटेकको लागि फोन कल आउनेछ।
 • हाम्रो एकजना कर विज्ञले तपाईंको फिर्ता पूरा गर्नुहुनेछ।
 • तपाईंलाई हाम्रो एकजना कर विज्ञबाट तपाईंको फिर्ता समीक्षा र पूरा गर्नको लागि दोस्रो फोन कल आउनेछ।
 1. तपाईंले पूरा गर्नुभएको फिर्तामा इमेल मार्फत हस्ताक्षर गर्नुहोस्।

सेवाका सीमितताहरू के-कस्ता छन्?

United Way एक समान अवसर प्रदायक हो र वासिङ्गटन राज्यका जो कोहीले United Way को नि:शुल्क कर तयारी सेवाहरूमा पहुँच पाउन सक्छ। यद्यपि, केही फिर्ताहरू हाम्रा स्वयंसेवकहरूको लागि अति जटिल हुन्छन्। उदाहरणको लागि, हामी अन्य राज्यहरूमा आर्जन गरिएको आयको लागि फिर्ताहरू तयार पार्न सक्दैनौं।

 

हामीले आईटिआईएन ( ITIN) को साथमा फिर्ताहरूको प्रक्रिया चाल्नको लागि एक्सप्रेस क्रेडिट युनियनसँग साझेदारी गरेका छौं र एक्सप्रेस क्रेडिट युनियन मार्फत नि:शुल्क आईटिआईएन (ITIN) आवेदन र नवीकरण पत्रहरू प्रदान गर्नेछौं।

 

यहाँ हामीले उपलब्ध नगराउने सेवाहरू छन्:

 • राज्य फिर्ताहरू (वासिङ्गटन राज्यमा कुनै पनि राज्य आय कर छैन, त्यसैले कुनै फिर्ता आवश्यक पर्दैन। तपाईंले राज्य फिर्ता आवश्यक पर्ने राज्यमा काम गर्नुभएको हो भने, तपाईं यसलाई नि:शुल्कमा फाइल गर्नको लागि com प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ)।
 • तपाईंसँग 1099-B भएमा (स्टक खरिद/बिक्री गरेर दलालीबाट प्राप्त भएका फायदाहरू)।
 • तपाईंले आफ्नो घर बिक्री गर्नुभएमा वा घरलाई रोक्का गरिएको भएमा,
 • तपाईंले भाडाबाट हुने आम्दानी प्राप्त गर्नुभएमा।
 • तपाईं स्वं-रोजगार हुनुहुन्छ र तपाईंको $25,000 भन्दा बढी खर्चहरू, खुद नोक्सानी भएको वा आफ्नो घरको प्रयोगलाई एक व्यापारिक खर्चको रूपमा कटाउन चाहनुहुन्छ भने।
 • तपाईं एक पञ्जीकृत घरेलु साझेदारी हो भने।

तपाईंलाई GetYourRefund.org मा फाइल गर्न के आवश्यक पर्छ?

GetYourRefund.org तपाईंको मोबाइल फोन, ट्याबलेट र डेस्कटपमा उपलब्ध छ। हामीले धेरैजसो मानिसहरू प्रश्नहरू पूरा गरेर पूर्णतया सहजताका साथ इनटेकको प्रक्रियामा जान सक्ने पाएका छौं। तपाईंले निम्न कुराहरू आवश्यक पर्नेछ:

 • खाता सिर्जना गर्नको लागि इमेल ठेगाना
 • फोटो आइडी कार्ड (र फिर्ताको सम्बन्धमा अन्य जो कोहीको लागि)
 • तपाईंको आइडी कार्ड होल्ड गरिरहेको फोटो
 • सामाजिक सुरक्षा वा आईटिआईएन (ITIN) कार्ड (र फिर्ताको सम्बन्धमा अन्य जो कोहीको लागि)
 • सबै कर कागजातहरू
 • बैंक खाता र रूटिङ नम्बर (वैकल्पिक, डिपोजिट/डेबिटको लागि)

 

कृपया नोट गर्नुहोस्: IRS, GetYourRefund.org, United Way of King County र राष्ट्रिय साझेदारहरू भर्चुअल कर तयारीको लागि सुरक्षा अभ्यास र आवश्यकताहरूमा उल्लेखनीय अद्यावधिकहरू बनाउने उद्देश्यका साथ एकसाथ काम गरेका छन्।

मलाई GetYourRefund.org को लागि सहायता आवश्यक परेमा, मैले कसरी मद्दत प्राप्त गर्न सक्छु?

यो पृष्ठमा एउटा कुराकानी सुविधा छ, जहाँ United Way of King County का ग्राहक सहायता कर्मचारीहरू प्रश्नहरूको जवाफ दिनका उपलब्ध हुनेछन्।

 

यो वेबपृष्ठको कुराकानी आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र कसैले तपाईंलाई मद्दत गर्न समर्थ हुनेछ।

 

यसका साथै, GetYourRefund.org वेबसाइटको सुविधामा ग्राहक सहायता कर्मचारीहरू उपलब्ध छन्। तपाईं अतिरिक्त सहायताका लागि Hello@GetYourRefund.org मा इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ।

आर्थिक प्रभाव भुक्तानीहरू बारे के छ?

कोरोना भाइरस सहायता, राहत तथा आर्थिक सुरक्षा (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) ऐन अनुसार, 2019 वा 2018 को लागि कर फिर्ताहरू फाइल गरेका योग्य करदाताहरूले स्वचालित रूपमा एकल व्यक्तिहरूको लागि $1,200 सम्म वा विवाहित जोडीहरूको लागि $2,400 सम्म र प्रत्येक योग्य बच्चाको लागि $500 सम्म आर्थिक प्रभाव भुक्तानी प्राप्त गर्नुहुनेछ। सामान्यतया फिर्ताहरू फाइल नगर्ने केही करदाताहरूले आर्थिक प्रभाव भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि सामान्य कर फिर्ता पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

 

2021 को सुरुवातमा अतिरिक्त आर्थिक प्रभाव भुक्तानी, एकल व्यक्तिहरूको लागि $600 वा विवाहित जोडीहरूको लागि $1,200 र प्रत्येक योग्य बच्चाको लागि $600 सम्म वितरण गरिएको थियो। मिश्रित-स्थितिका परिवारहरू अहिले दुवै आर्थिक प्रभाव भुक्तानीहरूको लागि योग्य छन्।

 

नवीनतम अद्यावधिकहरूको लागि IRS.gov/EIP भिजिट गर्नुहोस्।

 

तपाईंलाई आफ्ना बैँकिङ जानकारी अद्यावधिक गर्न वा आफ्नो आर्थिक प्रभाव भुक्तानीहरू स्थिति जाँच गर्न आवश्यक छ? IRS.gov/coronavirus/get-my-payment मा जानुहोस्


हाम्रा प्रायोजकहरूलाई धन्यवाद: