करसम्बन्धी मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्

सुरक्षित, संरक्षित, सहज र नि:शुल्क मद्दत

आफ्नो परिश्रमले अझ धेरै डलरहरू कमाउनुहोस् र आफ्नो 2020 का करहरू भर्नमा नि:शुल्क मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्।

जनवरी 20-अप्रिल 18, 2021 सम्म, प्रशिक्षित र आन्तरिक राजस्व सेवा (Internal Revenue Service, IRS)-प्रमाणित कर विशेषज्ञहरू तपाईंका करहरू भर्नमा सुरक्षित, संरक्षित र 100% अनलाइन सहायता प्रदान गर्न उपलब्ध हुनुहुनेछ। हाम्रा विशेषज्ञहरूलाई नयाँ राहत बिलमा भएका सहितका सबै नयाँ करसम्बन्धी कानून र उपलब्ध क्रेडिटहरू बारे थाहा छ, त्यसैले उहाँले तपाईंको फिर्ता अधिकतम गराउन सक्नुहुन्छ र तपाईं अझ धेरै पैसा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी स्टिमुलस दाबी गर्नमा सहायता गर्न पनि सक्छौं।

व्यक्तिगत करदाता पहिचान नम्बर (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) धारकहरू सहित नि:शुल्क करसम्बन्धी मद्दत सबैजनालाई उपलब्ध छ।

जसकारण हामी तपाईंका करहरूमा उत्कृष्ट मद्दत गर्न सक्छौं, यहाँ तपाईंलाई आवश्यक हुने कुराहरूको साथै जम्मा र उपलब्ध गराउनुपर्ने तर सहयोगी हुने केही अतिरिक्त वैकल्पिक कागजातहरू छन्:

तपाईंलाई के आवश्यक हुनेछ

  • फोटो पहिचान कार्ड
  • फोटो पहिचान कार्डलाई आफ्नो समातेको सेल्फी
  • सामाजिक सुरक्षा कार्ड वा ITIN कागजात
  • कुनै पनि आय कागजात (W-2, 1099-R, आदि)

उपलब्ध गराउ अन्य वैकल्पिक कागजातहरू

  • अघिल्लो वर्षको कर फिर्ता
  • स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेसको विवरण (1095-A)
  • बाल स्याहार विवरण
  • जुवा खेलका जितहरूका विवरण
  • विवरण

करहरू नि:शुल्क दायर गर्ने सहज तरिकाहरू


तपाईंलाई मद्दत ग कोही व्यक्ति

GetYourRefund.org

भर्चुअल रूपमा नि:शुल्क कर तयारी सेवाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। IRS-प्रमाणित कर विशेषज्ञहरूले तपाईंसँग कार्य गर्नुहुनेछ र त्यसपछि टाढाबाट तपाईंका कर फिर्ता तयार गर्नुहुनेछ र तपाईंको लागि विद्युय रूपमा दायर गर्नुहुनेछ। सुरक्षित पोर्टलले तपाईंका सान्दर्भिक कागजातहरू अपलोड गर्न सहज बनाउँछ।

आफैं दायर गर्नुहोस्

MyFreeTaxes.com

MyFreeTaxes.com मा, तपाईं स्वयंले आफ्ना करहरू दायर गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवालाई तपाईं स्वयंले खाता सिर्जना गर्न, यसमा भर्न र आफ्ना करहरू दायर गर्न आवश्यक हुनेछ।

सहायताको लागि फोन गर्नुहोस्

2-1-1

तपाईं स्वयंले नि:शुल्क करहरू कसरी दायर गर्ने भन्नेमा मद्दत सहित विभिन्न भाषाहरूमा जानकारी र सहायता प्राप्त गर्न लागि 2-1-1 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।


हाम्रा प्रायोजकहरूलाई धन्यवाद: