Nhận Trợ Giúp Khai Thuế Miễn Phí

Trợ giúp khai thuế an toàn, bảo mật, dễ dàng và miễn phí.

Hãy tiết kiệm những đồng tiền vất vả mới kiếm được và nhận trợ giúp khai thuế 2020 miễn phí.

Từ ngày 20 tháng 1 – 18 tháng 4 năm 2021, các chuyên gia thuế có trình độ và có chứng nhận của Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Services, IRS) sẽ sẵn lòng hỗ trợ quý vị khai thuế an toàn, bảo mật và trực tuyến 100%. Các chuyên gia của chúng tôi nắm được tất cả những điều luật mới về thuế và tín thuế hiện có, kể cả những nội dung có trong dự luật cứu trợ mới, do vậy, họ có thể giúp quý vị tối ưu hóa hồ sơ khai thuế và giữ lại được nhiều tiền hơn. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ yêu cầu cấp tiền trợ cấp kích thích kinh tế.

Dịch vụ trợ giúp khai thuế miễn phí dành cho tất cả mọi người, kể cả người có Mã Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

Để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất cho quý vị về các loại thuế mà quý vị cần nộp, dưới đây là một số thông tin mà quý vị sẽ cần cũng như một số loại giấy tờ bổ sung, tuy không bắt buộc nhưng sẽ giúp ích, mà quý vị cần tập hợp và chuẩn bị:

Những Giấy Tờ và Tài Liệu Quý Vị Cần Chuẩn Bị

  • Một thẻ nhận dạng có ảnh
  • Một ảnh tự chụp cho thấy chính quý vị đang cầm thẻ nhận dạng có ảnh đặt kế bên mặt quý vị
  • Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc giấy tờ ITIN
  • Mọi loại giấy tờ về thu nhập (W-2, 1099-R, v.v.)

Các Loại Giấy Tờ Không Bắt Buộc Khác Cần Chuẩn Bị

  • Hồ sơ khai thuế năm trước
  • Bảng Kê của Sàn Giao Dịch Bảo Hiểm Y Tế (1095-A)
  • Bảng Kê Dịch Vụ Trông Trẻ
  • Bảng Kê Thắng Cờ Bạc
  • Bảng Kê Học Phí

Các Cách Dễ Dàng để Khai Thuế Miễn Phí


Tìm người trợ giúp

GetYourRefund.org

Sử dụng dịch vụ chuẩn bị hồ sơ khai thuế miễn phí qua mạng. Các chuyên gia thuế có chứng nhận của IRS sẽ làm việc với quý vị, sau đó chuẩn bị hồ sơ khai thuế cho quý vị từ xa và thay quý vị nộp bằng hình thức điện tử. Một cổng thông tin an toàn, bảo mật giúp quý vị dễ dàng tải lên các loại giấy tờ liên quan.

Tự khai thuế

MyFreeTaxes.com

Với MyFreeTaxes.com, quý vị có thể tự mình khai thuế miễn phí. Để sử dụng dịch vụ này, quý vị cần tạo tài khoản, điền thông tin và tự khai thuế.

Gọi để được hỗ trợ

2-1-1

Quý vị có thể gọi số 2-1-1 để tìm hiểu thông tin và được trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả việc được hướng dẫn miễn phí về cách tự khai thuế.


Xin cảm ơn các bên bảo trợ của chúng tôi: