Nhận Trợ Giúp Khai Thuế Miễn Phí

Trợ giúp khai thuế an toàn, bảo mật, dễ dàng và miễn phí.

Hãy tiết kiệm những đồng tiền vất vả mới kiếm được và nhận trợ giúp khai thuế 2020 miễn phí.

Từ ngày 20 tháng 1 – 18 tháng 4 năm 2021, các chuyên gia thuế có trình độ và có chứng nhận của Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Services, IRS) sẽ sẵn lòng hỗ trợ quý vị khai thuế an toàn, bảo mật và trực tuyến 100%. Các chuyên gia của chúng tôi nắm được tất cả những điều luật mới về thuế và tín thuế hiện có, kể cả những nội dung có trong dự luật cứu trợ mới, do vậy, họ có thể giúp quý vị tối ưu hóa hồ sơ khai thuế và giữ lại được nhiều tiền hơn. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ yêu cầu cấp tiền trợ cấp kích thích kinh tế.

Dịch vụ trợ giúp khai thuế miễn phí dành cho tất cả mọi người, kể cả người có Mã Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).

Để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất cho quý vị về các loại thuế mà quý vị cần nộp, dưới đây là một số thông tin mà quý vị sẽ cần cũng như một số loại giấy tờ bổ sung, tuy không bắt buộc nhưng sẽ giúp ích, mà quý vị cần tập hợp và chuẩn bị:

Những Giấy Tờ và Tài Liệu Quý Vị Cần Chuẩn Bị

 • Một thẻ nhận dạng có ảnh
 • Một ảnh tự chụp cho thấy chính quý vị đang cầm thẻ nhận dạng có ảnh đặt kế bên mặt quý vị
 • Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc giấy tờ ITIN
 • Mọi loại giấy tờ về thu nhập (W-2, 1099-R, v.v.)

Các Loại Giấy Tờ Không Bắt Buộc Khác Cần Chuẩn Bị

 • Hồ sơ khai thuế năm trước
 • Bảng Kê của Sàn Giao Dịch Bảo Hiểm Y Tế (1095-A)
 • Bảng Kê Dịch Vụ Trông Trẻ
 • Bảng Kê Thắng Cờ Bạc
 • Bảng Kê Học Phí

Các Cách Dễ Dàng để Khai Thuế Miễn Phí


Tìm người trợ giúp

GetYourRefund.org

Sử dụng dịch vụ chuẩn bị hồ sơ khai thuế miễn phí qua mạng. Các chuyên gia thuế có chứng nhận của IRS sẽ làm việc với quý vị, sau đó chuẩn bị hồ sơ khai thuế cho quý vị từ xa và thay quý vị nộp bằng hình thức điện tử. Một cổng thông tin an toàn, bảo mật giúp quý vị dễ dàng tải lên các loại giấy tờ liên quan.

Tự khai thuế

MyFreeTaxes.com

Với MyFreeTaxes.com, quý vị có thể tự mình khai thuế miễn phí. Để sử dụng dịch vụ này, quý vị cần tạo tài khoản, điền thông tin và tự khai thuế.

Gọi để được hỗ trợ

2-1-1

Quý vị có thể gọi số 2-1-1 để tìm hiểu thông tin và được trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả việc được hướng dẫn miễn phí về cách tự khai thuế.


Những Câu Hỏi Thường Gặp về Trang MyFreeTaxes.com


Hồ Sơ Khai Thuế Đơn Giản là gì?

Danh sách hồ sơ khai thuế đơn giản mà MyFreeTaxes hỗ trợ: Mẫu Thu Nhập W-2, Lợi tức Thu Nhập Hạn Chế, thu nhập cổ tức, chi phí học tập của học sinh/sinh viên, trợ cấp thất nghiệp, tín thuế giáo dục của học sinh/sinh viên, tiền lãi vay của học sinh/sinh viên, yêu cầu khấu trừ tiêu chuẩn, Tín Thuế Thu Nhập Từ Việc Làm, Tín Thuế Trẻ Em, cùng Chi phí chăm sóc Trẻ Em và người phụ thuộc. Quý vị có thể xem danh sách đầy đủ các mẫu kê khai tại đây: MyFreeTaxes.com/Support

Các dịch vụ này có giới hạn ra sao?

Nhiều khoản mục khai thuế thường thuộc phạm vi quản lý và được cung cấp miễn phí tại các điểm khai thuế trực tiếp của chúng tôi không có đầy đủ trong phần mềm miễn phí, ví dụ như thu nhập Tự Làm Chủ (1099-MISC), Lợi Tức Thế Chấp, Thuế Bất Động Sản, Khấu Trừ Từng Khoản khác, Thanh Toán cho Bên Thứ Ba (1099-K), trương mục tiết kiệm cho sức khỏe (health savings account, HSA) cùng nhiều khoản mục khác.  Nếu có những mẫu khai thuế này, quý vị sẽ phải mua bản nâng cấp để kê khai trên hệ thống này. Tuy nhiên, quý vị sẽ được giảm giá nếu sử dụng MyFreeTaxes.com. Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ những tính năng trong phần mềm miễn phí này tại MyFreeTaxes.com/Support

Tôi còn có những nguồn hỗ trợ miễn phí nào khác?

Quý vị có thể tìm hiểu một vài phương án khác như:

 • Chuẩn Bị Hồ Sơ Khai Thuế Miễn Phí Qua Mạng với các Chuyên Gia về Thuế của chúng tôi: Đề nghị nhóm chuyên gia Chuẩn Bị Hồ Sơ Thuế Miễn Phí của chúng tôi soạn thảo hồ sơ khai thuế qua mạng. Cuộn xuống trên trang này để xem thêm thông tin về phương án sử dụng org.
 • Khai thuế trực tuyến: quý vị có thể tìm thấy các công cụ khai thuế miễn phí khác qua các chương trình Free File (Khai Thuế Miễn Phí) của Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Services, IRS). Truy cập gov/FreeFile để biết thêm thông tin và chi tiết.

Tôi cần chuẩn bị những gì để khai thuế trên MyFreeTaxes.com?

Quý vị sẽ cần có:

 • Địa chỉ email để tạo tài khoản
 • Tổng thu nhập sau điều chỉnh (adjusted gross income, AGI) chính xác của quý vị ở dòng 7 trên Mẫu 1040 trong hồ sơ khai thuế 2019 (để xác minh danh tính)
 • Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, SSN) của tất cả những người được kê khai trên hồ sơ khai thuế
 • Tất cả các chứng từ thuế
 • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến (để nộp tiền/ghi nợ trực tiếp)

Tôi không biết AGI năm 2019 của mình. Tôi nên làm gì?

Quý vị có thể tìm thấy con số này trên dòng 7 của hồ sơ khai thuế năm 2019, nếu quý vị vẫn còn giữ một bản của hồ sơ này. Nếu quý vị đã kê khai thuế tại cơ sở Chuẩn Bị Hồ Sơ Khai Thuế Miễn Phí của United Way of King County vào năm ngoái, vui lòng gửi email về freetax@uwkc.org và cho biết số điện thoại của quý vị để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị một bản của hồ sơ khai thuế năm ngoái. Nếu năm ngoái quý vị không kê khai qua chúng tôi, IRS.gov/get-transcript có thể giúp quý vị truy xuất một bản sao của hồ sơ khai thuế năm ngoái.

Có người nào có thể hỗ trợ tôi qua điện thoại để giúp tôi hoàn thành hồ sơ khai thuế theo từng bước một không?

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc trợ giúp, quý vị có thể nhờ nhóm chuyên gia Chuẩn Bị Hồ Sơ Khai Thuế Miễn Phí của chúng tôi tại địa phương hoàn thành hồ sơ khai thuế của quý vị qua mạng thông qua hệ thống xếp lịch hẹn của chúng tôi, hãy cuộn xuống trên trang này để xem thêm thông tin về phương án sử dụng GetYourRefund.org.

Ở United Way of King County, có ai có thể thay mặt tôi nhập thông tin của tôi trên MyFreeTaxes.com không?

Rất tiếc, United Way of King County sẽ không thể thay quý vị nhập thông tin và chứng từ thuế của quý vị vào MyFreeTaxes.com được. Nếu quý vị muốn đề nghị nhóm chuyên gia Chuẩn Bị Hồ Sơ Khai Thuế Miễn Phí của chúng tôi tại địa phương hoàn thành hồ sơ khai thuế của quý vị qua mạng, thông qua hệ thống xếp lịch hẹn của chúng tôi, vui lòng cuộn xuống trên trang này để xem thêm thông tin về phương án sử dụng GetYourRefund.org.

Tôi có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ IRS.gov/FreeFile không?

Bất cứ người nào có thu nhập dưới $72,000 đều có thể khai thuế miễn phí thông qua chương trình Free File của IRS.


Những Câu Hỏi Thường Gặp về Trang GetYourRefund.org


GetYourRefund.org hoạt động như thế nào?

GetYourRefund.org giúp quý vị dễ dàng hoàn thành hồ sơ khai thuế qua mạng thông qua một số bước đơn giản:

 1. Để chuẩn bị hồ sơ khai thuế miễn phí qua mạng, nhấp vào “Khai Thuế với GetYourRefund” (File with GetYourRefund).
 2. Tạo hồ sơ GetYourRefund, trả lời các câu hỏi tiếp nhận và tải lên ảnh chụp chứng từ thuế của quý vị.
 3. Đặt lịch hẹn.
 4. Trong buổi hẹn:
 • Quý vị sẽ nhận được cuộc gọi tiếp nhận từ một trong các chuyên gia về thuế của chúng tôi.
 • Một chuyên gia về thuế của chúng tôi sẽ hoàn thành hồ sơ khai thuế của quý vị.
 • Quý vị sẽ nhận được cuộc gọi thứ hai từ một trong các chuyên gia về thuế của chúng tôi để rà soát lại và hoàn thành hồ sơ khai thuế.
 1. Ký tên trên hồ sơ khai thuế đã hoàn tất qua email.

Dịch vụ này có giới hạn ra sao?

United Way là một bên cung cấp cơ hội bình đẳng và bất cứ người nào tại Bang Washington cũng đều có thể sử dụng dịch vụ Chuẩn Bị Hồ Sơ Khai Thuế Miễn Phí của United Way. Tuy nhiên, một số hồ sơ khai thuế lại quá phức tạp đối với các tình nguyện viên của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi không thể chuẩn bị hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ các tiểu bang khác.

 

Chúng tôi đã hợp tác với Express Credit Union để xử lý các hồ sơ khai thuế có mã số người nộp thuế cá nhân (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) và sẽ hỗ trợ nộp đơn xin cấp và gia hạn ITIN miễn phí thông qua Express Credit Union.

 

Dưới đây là các dịch vụ mà chúng tôi KHÔNG cung cấp:

 • Hồ sơ khai thuế tiểu bang (Bang Washington không có thuế thu nhập tiểu bang nên không cần nộp hồ sơ khai thuế này. Nếu quý vị làm việc tại một tiểu bang khác có yêu cầu khai thuế tiểu bang, quý vị có thể sử dụng trang com để khai thuế miễn phí).
 • Nếu quý vị phải khai Mẫu 1099-B (tiền hoa lợi từ việc môi giới nếu quý vị mua/bán cổ phiếu).
 • Nếu quý vị bán nhà hoặc nếu nhà bị tịch biên.
 • Nếu quý vị có thu nhập từ việc cho thuê.
 • Nếu quý vị tự làm chủ và có chi phí trên $25,000, lỗ ròng hoặc muốn khấu trừ việc sử dụng nhà riêng dưới dạng chi phí kinh doanh.
 • Nếu quý vị là người có quan hệ kết đôi có đăng ký.

Quý vị cần chuẩn bị những gì để khai thuế trên GetYourRefund.org?

GetYourRefund.org khả dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính để bàn. Chúng tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều có thể trả lời được các câu hỏi và vượt qua quy trình tiếp nhận tương đối dễ dàng. Quý vị sẽ cần có:

 • Địa chỉ email để tạo tài khoản
 • Thẻ ID có ảnh (và của tất cả những người được kê khai trên hồ sơ khai thuế)
 • Ảnh chụp chính quý vị đang cầm thẻ ID của mình
 • Thẻ an sinh xã hội hoặc ITIN (và của tất cả những người được kê khai trên hồ sơ khai thuế)
 • Tất cả các chứng từ thuế
 • Tài khoản ngân hàng và số định tuyến (không bắt buộc, để nộp tiền/ghi nợ trực tiếp)

 

Xin lưu ý: IRS, GetYourRefund.org, United Way of King County và các đối tác trong nước đã hợp tác để có những thay đổi đáng kể trong các biện pháp và yêu cầu bảo mật đối với việc chuẩn bị hồ sơ khai thuế qua mạng.

Nếu tôi cần trợ giúp liên quan đến trang GetYourRefund.org, tôi nên tìm sự trợ giúp như thế nào?

Trên trang này có tính năng trò chuyện. Tại đây, nhân viên hỗ trợ khách hàng của United Way of King County sẽ sẵn lòng giải đáp các thắc mắc.

 

Vui lòng nhấp vào biểu tượng trò chuyện trên trang mạng này, sẽ có người trợ giúp quý vị.

 

Ngoài ra, trên tính năng của trang mạng GetYourRefund.org cũng có nhân viên hỗ trợ khách hàng. Quý vị cũng có thể gửi email về Hello@GetYourRefund.org để được trợ giúp thêm.

Vậy còn khoản Hỗ Trợ Kích Thích Kinh Tế (Economic Impact Payment) thì sao?

Theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), người đóng thuế đủ điều kiện đã nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động được nhận một khoản hỗ trợ kích thích kinh tế với mức tối đa là $1,200 cho cá nhân hoặc $2,400 cho các cặp vợ chồng đã kết hôn và tối đa $500 cho mỗi người con đủ tiêu chuẩn. Với một số người đóng thuế thường không nộp hồ sơ khai thuế, họ sẽ phải nộp một hồ sơ khai thuế đơn giản để được nhận khoản hỗ trợ kích thích kinh tế.

 

Đầu năm 2021, một khoản hỗ trợ kích thích kinh tế bổ sung đã được cấp phát với số tiền $600 cho cá nhân hoặc $1,200 cho các cặp vợ chồng đã kết hôn và tối đa $600 cho mỗi người con đủ tiêu chuẩn. Các hộ gia đình có nhiều quốc tịch hoặc tư cách di trú hiện đã đủ tiêu chuẩn được nhận cả hai khoản Hỗ Trợ Kích Thích Kinh Tế.

 

Truy cập IRS.gov/EIP để xem những thông tin mới nhất.

 

Quý vị cần cập nhật thông tin ngân hàng hoặc kiểm tra trạng thái khoản Hỗ Trợ Kích Thích Kinh Tế của mình? Truy cập IRS.gov/coronavirus/get-my-payment


Xin cảm ơn các bên bảo trợ của chúng tôi: