Nhận Thêm Tiền Mua Thực Phẩm

English, Español, እንግሊዘኛ, 中文, 영어, ວັນນະໂຣກ, Русский, Somali, Tiếng Việt

Nhận Thực Phẩm Cơ Bản (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)) không được coi là một phần của quy tắc gánh nặng xã hội và không ảnh hưởng đến tư cách di trú của quý vị. Các hộ gia đình có tư cách di trú đa dạng LUÔN có thể nộp đơn trên danh nghĩa các con đủ điều kiện. Gọi số 1-888-4FoodWA để nộp đơn.


Thêm thực phẩm. Bớt âu lo. Basic Food (Thực Phẩm Cơ Bản) là chương trình cấp thêm tiền mua thực phẩm để người dân có những món ăn tốt cho sức khỏe.

Nếu quý vị hoặc gia đình đang cần được hỗ trợ mua thực phẩm, thì Basic Food nhất định dành cho quý vị. Basic Food là gì? Còn có tên là Supplemental Nutrition Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung, SNAP), Basic Food hỗ trợ cho người dân bang Washington thông qua việc cung cấp phúc lợi hàng tháng để mua thực phẩm. Một gia đình bốn người có thể nhận được hơn $600/tháng.

Sau đây là quy trình thực hiện của Basic Food:

 • Mỗi tháng, tiền trợ cấp Basic Food được nạp vào một thẻ EBT. 
 • Thẻ EBT Basic Food của quý vị được chấp nhận tại các cửa hàng thực phẩm, cửa hàng trực tuyến và tại nhiều chợ nông sản.
 • Basic Food cũng giúp quý vị nhận phúc lợi bổ sung:
  • Con em các gia đình tham gia Basic Food được tự động ghi danh nhận bữa ăn học đường miễn phí mà không cần nộp đơn!
  • Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở các hộ gia đình tham gia Basic Food có thể đủ điều kiện cho chương trình Women Infants and Children (Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em, WIC).
  • Sinh viên các trường cao đẳng nghề và cao đẳng cộng đồng tham gia Basic Food cũng đủ tiêu chuẩn cho chương trình Basic Food and Employment Training (Basic Food và Đào Tạo Việc Làm, BFET). Đây là một chương trình giáo dục và đào tạo việc làm có thể hỗ trợ tiền trợ cấp trông trẻ, sách vở, hỗ trợ học phí và các loại học bổng khác. 

Bạn muốn giúp mọi người tiếp cận chương trình Thực phẩm cơ bản (Basic Food)? Bạn có làm việc cùng với các cá nhân đủ điều kiện nhận Thực phẩm cơ bản không? Tải về tờ rơi để chia sẻ tại đây: Basic Food Flyers.zip.


Những Ai Đủ Điều Kiện Hưởng Basic Food?


Các gia đình và cá nhân…

 • có việc làm HOẶC đang thất nghiệp
 • đang đi học HOẶC có con em ở độ tuổi đến trường
 • là công dân HOẶC là hộ gia đình có tư cách nhập cư hỗn hợp

…đều có thể đủ tiêu chuẩn hưởng phúc lợi Basic Food.

Nếu quý vị hoặc gia đình đang cần được hỗ trợ mua thực phẩm, thì Basic Food nhất định dành cho quý vị.

Quy mô hộ gia đình, tổng thu nhập (thu nhập trước thuế), cũng như một số chi phí như nhà ở, dịch vụ tiện ích và chi phí y tế là những yếu tố quyết định khả năng đủ điều kiện hưởng Basic Food. Vui lòng tham khảo hướng dẫn về tổng thu nhập để biết thêm thông tin.

Những tài nguyên như nhà, xe hay tiền trong ngân hàng KHÔNG bị xét đến khi cân nhắc điều kiện.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tất cả những người tham gia Basic Food đều đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi tối đa. Điều đó có nghĩa là mỗi cá nhân đủ tiêu chuẩn hưởng Basic Food đều sẽ nhận được ít nhất là $204/tháng. Hãy nộp đơn ngay hôm nay!

Hướng Dẫn về Tổng Thu Nhập
(1/4/2021 – 31/3/2022)

Quy Mô Hộ Gia ĐìnhTổng Thu Nhập Hàng Tháng
1 người$2,147
2$2,903
3$3,660
4$4,417
5$5,173
6$5,930
10+$756/người

Thông Tin Cần Cung Cấp Khi Nộp Đơn


Trước khi nộp đơn tham gia Basic Food, quý vị sẽ cần cung cấp những thông tin sau:

 • Thông tin về thu nhập của quý vị trong 30 ngày qua.
 • Tên, tuổi và thông tin thu nhập của mỗi người lớn trong hộ gia đình mà quý vị mua, chuẩn bị hoặc chia sẻ thức ăn với những người này.
 • Chi phí của hộ gia đình quý vị (chi phí sưởi và điều hòa, cấp dưỡng cho trẻ, tiền thuê nhà hay thế chấp).

Nộp Đơn Nhận Hỗ Trợ Basic Food


Sau đây là ba cách dễ dàng để nộp đơn nhận hỗ trợ Basic Food, tùy theo nhu cầu và điều kiện của quý vị:

Hộ Gia Đình có Trẻ Em

Đường Dây Nóng Thực Phẩm cho Gia Đình

Nếu quý vị sống trong một hộ gia đình có trẻ em (bao gồm các hộ gia đình có tư cách nhập cư hỗn hợp) và muốn được trợ giúp nộp đơn, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Thực Phẩm cho Gia Đình. Họ có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

Sinh Viên Trường Cao Đẳng Nghề & Cao Đẳng Cộng Đồng

Trung Tâm Phúc Lợi

Nếu quý vị là sinh viên trường cao đẳng nghề & cao đẳng cộng đồng ở Quận King, hãy truy cập trang mạng của Benefits Hub (Trung Tâm Phúc Lợi) để đặt lịch hẹn trực tuyến. Họ có thể trợ giúp quý vị nộp đơn tham gia Basic Food.

Nếu Quý Vị Muốn Tự Nộp Đơn

WashingtonConnection.org

Nếu quý vị không cần trợ giúp và muốn tự mình nộp đơn tham gia Basic Food, quý vị có thể hoàn thành mẫu đơn thông qua trang mạng của Washington Connection.


Sau Khi Nộp Đơn


Sau khi nộp đơn tham gia Basic Food, quý vị cần phải gọi điện tới Washington Department of Social and Health Services (Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội Bang Washington, DSHS) để hoàn tất cuộc phỏng vấn của Basic Food. Quý vị có thể gọi tới DSHS theo số 877-501-2233, từ 8:00 sáng đến 3:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu, ngoại trừ các ngày lễ của tiểu bang.

Quý vị phải gọi trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn. DSHS sẽ không chủ động gọi cho quý vị.

Chúng tôi khuyên quý vị nên gọi vào đầu giờ sáng.


Frequently Asked Questions (Câu Hỏi Thường Gặp, FAQ)


Tôi có thể ước tính được số tiền phúc lợi Basic Food cho tôi là bao nhiêu không?

Có, quý vị có thể tự ước tính phúc lợi (không phải tối đa) của mình tại trang công cụ ước tính phúc lợi của DSHS tại đây: https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/ESA/csd/documents/bfcalculator/bf_benefit_estimator.htm